האפשרות לבדוק דירה במקרה של בניין חדש מוטלת בספק, מכיוון שאם הבית עדיין לא נבנה, זה כמעט בלתי אפשרי לעשות זאת. אך יש להבין את המסמכים, ובאופן היסודי ביותר.

ראשית, שימו לב לנוכחות היתר בניה תקף, מסמכי קרקע (תעודת בעלות או הסכם חכירה), הקפידו לקרוא את הצהרת הפרויקט כולה. הוא מציין את היזם הרשמי, מספר המאפיינים הטכניים של כל החפצים, כולל חניות ותשתית חברתית, וכן את תאריכי ההזמנה שלהם.

על היזם לספק את החלק העיקרי של המסמכים לדירה בצורה אלקטרונית באתר הבניין החדש. ניתן לראות את המקור בעת ההגעה למשרד המכירות. אל תפחד לבקש ניירות – זו זכותך.

באופן כללי, די קשה לבדוק בפועל את איכות הדירה בבניין חדש – התוצאה הסופית תלויה לחלוטין במצפוניות של היזם, ולכן עליכם להתמקד לחלוטין בבחירת החברה הנכונה.