מכירת דירה בבניינים חדשים בחיפה, ירושלים, תל אביב וערים צפופות אחרות בישראל מתבצעת בכמה שלבים:

  • בחירת דיור;
  • חתימה על בקשה לרכישת מקרקעין;
  • תשלום המקדמה המהווה 1-5% מעלות הדיור;
  • לימוד ואימות מדוקדקים של תנאי החוזה, אישורו מול היזם;
  • חתימה על החוזה תוך 30 יום לאחר אישור הבקשה לרכישת מקרקעין;
  • תשלום נוסף עבור 10-15% מעלות החפץ על פי החוזה;
  • עריכת לוח תשלומים שקשור למדד המחירים במדינה (אם הקונה רוצה לציין בחוזה עלות קבועה של מ”ר, הוא נאלץ לשלם 80% מעלות החפץ בחודשיים הקרובים מיום חתימת החוזה);
  • תשלום מס רכישה תוך 50 יום מיום חתימת הבקשה לרכישת הדירה.