לפני רכישת דירה בישראל, עליכם להכיר את העלויות הכרוכות באירוע:

שכר טרחת עורך דין – בממוצע שירותי עורך דין הם כ -1.5% מעלות הדירה + מע”מ (כ -15.5% מהאגרה).

בדיקת נוכחות הרישום על שם המוכר – 20-40 דולר.

הגשת בקשה למשרד רישום המקרקעין אודות הכוונה להשלים עסקת מכירה ורכישה – 60-70 דולר.

מס רכישת מקרקעין – 8-10% תלוי בשווי הדירה. עמלת סוכנים – כ -2.5% ברכישת דירה בשוק המשני; במקרה של רכישת דירה בבניין חדש, העמלה משולמת לסוכן על ידי חברת היזמים.