בקנייה, בבעלות ובמכירת נדל”ן בישראל חלים המסים הבאים:

ארנונה הוא מס עירוני בישראל המחייב כל בעל דירה לשלם סכום מסוים מדי שנה על מנת לסבסד את פעילות העירייה.

מס ריישה – המס על רכישת נדל”ן נקבע על פי חוק, גובהו תלוי בעלות הדיור.

מס שבח – מס הכנסה שחל על עליית ערך המקרקעין במכירה; אתל-אשכחה הוא מס השבחה הנגבה בגין שיפוץ והשבחת נדל”ן ששוויו עולה לאחר השינויים.